Elnyert Pályázatok, Támogatások, Jővőbeni Tervek ...


RODEN Mérnöki Iroda a tervezési munkáit, szolgáltatásait a mondenkori legmabasabb szakmai és minőségi szinten kívánja teljesíteni. Ennek elengedhetetlen feltétele a műszaki és szakmai felkészültség naprakészen tartása. Ennek biztosítására irodánk az állami- és EU-s támogatásokat figyelve, azokra pályázva az alábbi sikereket érte el.


2018-1.1.2-KFI-2018-00029 - Nagyvállalatok, kis- és középvállalkozások és induló innovatív vállalkozások kutatás-fejlesztési céljai megvalósításának ösztönzése, projekt megvalósítása folyamatban:

Közreműködő szervezetek: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Kedvezményezett neve: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Roncsolásmentes útpályadiagnosztikai módszertan kifejlesztése

A támogatás összege: 230.918.000, - Ft

A támogatás mértéke: 42,74 %

A Projekt tartalmának bemutatása:

Az útpályaszerkezetek minőségellenőrzése, illetve meglévő pályák optimális felújítás-technológiájának kidolgozása jelenleg az útpályaszerkezetből fúrással vett magminták laboratóriumi vizsgálatai alapján lehetséges. A jelenlegi gyakorlat a pályaszerkezet roncsolása miatt lokális meghibásodásokhoz vezet, idő- és költségigényes, és nem nyújt elég információt a pályaszerkezet tényleges állapotáról, ami a pályaszerkezet élettartama tekintetében jelentős kockázatokat rejt magában.

Ennek mérséklésére a pályaszerkezet jellemzőit megbízható, ellenőrizhető módon meghatározó méréstechnológia kidolgozása szükséges. Projektünket valós, és egyre fokozódó szükséglet generálta. Az útburkolat-megerősítési munkák hatékony elvégzéséhez elengedhetetlen a meglévő út állapotának pontos ismerete, mert így azonosíthatók be, és szüntethetők meg a problémák, és az azokat kiváltó okok jelentős része.

A projekt megvalósítása során olyan útpályadiagnosztikai eljárást dolgozunk ki, mely az útpálya állapotának pontos állapotfelméréshez szükséges, és amely az útpályaszerkezetek állapotát roncsolásmentes módon határozza meg. Az eljárás része a szükséges mérési folyamatok kidolgozása, illetve a tervezéshez és minőségellenőrzéshez szükséges kiértékelési módszertan elkészítése.

A kidolgozandó eljárás jelentős hozzáadott értéket képvisel az útvagyon-gazdálkodás területén, ahol a hatékonyság javítás milliárdokat jelent az útfenntartó (állam) számára. Hatékonyabbá válik a burkolat-megerősítések technológiájának megtervezése. Az üzemeltetés, fenntartás során a rendelkezésre álló források felhasználása optimalizálható lesz, megvalósíthatóvá válik az élettartam-alapú vagyonkezelés.

A Roden Mérnöki Iroda a közlekedéstervezés terén hazánk egyik meghatározó cége, amely jelentős innovációs tevékenységet is folytat, a BME út- és Vasútépítési Tanszékével szorosan együttműködve. Az eljárást burkolatmegerősítés-tervezési munkáinál fogja hasznosítani, illetve szolgáltatásként kiközvetíti más ágazati szereplők felé.

A Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.05.31.

A Projekt azonosító száma: 2018-1.1.2-KFI-2018-00029