Bemutatkozás


A RODEN Mérnöki Iroda Kft magas szintű szakmai tapasztalatokkal rendelkező vállalkozás, amely komplex tervezői és mérnöki szolgáltatásokkal áll megrendelői szíves rendelkezésére. A két tulajdonos által 1991 novemberében alapított korlátolt felelősségű társaság közel 20 éve végzi tevékenységét.

A RODEN Mérnöki Iroda Kft közlekedési, elsősorban nyomvonalas létesítmények minden szintű (vizsgálat, szakvélemény, tanulmány, engedélyezési, építési) generál-, és szakági tervezésével foglalkozik.
A hidak, alagutak tervezése esetén - különösen a jelentősebb tervezési feladatoknál – évek óta állandó hídszakági tervező partnerével a Pont-Terv Zrt. - vel közösen végzi a tervezést és koordinálást.

A RODEN Mérnöki Iroda Kft résztulajdonosa további vállalkozásoknak, vasúttervezés és geodéziai szakterületen.

A RODEN Mérnöki Iroda Kft tevékenységének jelentős részét az utóbbi években autópályák, gyorsforgalmú utak és vasútvonalak tervezése teszik ki.

Terveink alapján megépült fontosabb létesítmények: Terveink alapján építés alatt álló fontosabb létesítmények: Jelenleg tervezés alatt álló fontosabb létesítmények: A tervek komplexen, szakági tervekkel együtt készülnek, a kiegészítő tervezések, a környezeti hatásvizsgálatok készítése, a vízépítés, a közművédelem, illetve közműhálózat – gáz, távközlés, kis és nagyfeszültség, csapadék és szennyvízcsatorna, vízvezetékek – tervezése, valamint a vasúti felsővezeték, biztosító berendezések, a jelzőlámpák tervezései, az építészeti tervezések, továbbá a talajmechanikai feltárások részben saját érővel, részben évek óta együtt dolgozó állandó céges partnerek bevonásával történnek.

A RODEN Mérnöki Iroda közvetlen megbízóinak zöme a szakági Minisztérium valamilyen igazgatási szerve volt, de egyre több önkormányzat, magántársaság, vagy kivitelező vállalat fordul a céghez bizalommal.

A megbízások többségét versenytárgyalások útján nyerjük el. A Közbeszerzési törvény hatályba lépése óta Mérnöki Irodánk versenyképes az árak és határidők betartása tekintetében.
Cégünk évente közel 100 közbeszerzési pályázaton vesz részt.

A RODEN Mérnöki Iroda Kft évente kb. 50 önálló tervet készít és szállít megbízóinak. Az elkészült tervek között a tervezés minden fázisa előfordult: előterv, tanulmány, engedélyezési, kiviteli, kisajátítási, telekalakítási, geodéziai, kitűzési és egyéb tervezési feladatok.
A tervek egy jelentős része már meg is valósult, illetve az engedélyezési tervek építési engedélyt kaptak.

A RODEN Mérnöki Iroda Kft felkészülten alkalmazza a számítógéppel segített tervezést és a rajzgépes, mágneses adathordozón történő dokumentálás technikáját, a szükséges hardware-ek és software-ek birtokában, magas szinten képzett kollégákkal.
A tervek készítése teljes körűen digitalizált (háromdimenziós modellben), kezdve a felméréstől a dokumentálás utolsó fázisáig, mely megteremti lehetőségét a napjainkban egyre fontosabbá váló látványtervek készítésének is.

A RODEN Mérnöki Iroda Kft az általa készített kiviteli tervek alapján épített létesítmények kivitelezési fázisában is tevékenyen részt vesz, engedélyezések, tervezői művezetés, építési geodéziai feladatok elvégzésével.

Mérnöki Irodánk filozófiája, hogy nem nagy létszámú tervezőcsoportokkal kell az adott feladatot - nehéz koordináció mellett - elvégezni, hanem kevesebb, de széles ismeretekkel rendelkező - „probléma- érzékeny”- szaktervezőkből álló, összeszokott team végezze a tervezői tevékenységet. Így a legoptimálisabb a műszaki létesítmények megtervezéséhez szükséges korrekt és felelős előkészítés. Ennek megvalósításához nem hiányozhat az adott terület szakértőinek bevonása, valamint az irányító tervezőmérnökök komplex szakismerete sem.
A felelősséget kiemelten kezelve a vezető tervezőknek el kell mélyülni az adott feladatokban, és útmutatást kell adni a tervező kollegáknak a részletmegoldások kidolgozásához.
Mindehhez elkerülhetetlen a szakmai, a technológiai és a számítógépes ismeretanyag bővítése, az emberfők kiművelése, az irányító szakértelem jelenléte, a megfelelő eszközállomány megléte és folyamatos fejlesztése, korszerűsítése, ill. a folyamatos jelenlét az újabb mérnöki kihívások megoldásánál.

Az irodai fejlesztés folyamatos. A Kizárólag e célra fordított jelentős összeg segítségével a RODEN Mérnöki Iroda a kiváló felszereltségű Mérnöki Irodák sorába tartozik. A számítógépes háttéren túl korszerű eszközök segítik a geodéziai méréseket, a helyszíni bejárást, valamint a tervezést, a munka-közbeni adatátadást, és a dokumentálást.

A tervező iroda számítástechnikai felkészültsége kimagasló, a szokásos irodai programcsomagokon kívül általános és speciális (MX, Auto-CAD) tervezőprogramokkal dolgoznak mérnökeink.
Ezen programok alkalmazásának előnye a mérhetetlen precizitáson és kitűzhetőségen túl a gyors változtathatóság, elemezhetőség, a döntési folyamat elősegítése és rendkívüli gyorsítása: a flexibilitás, és a hatékonyság.
A programok segítségével a teljes tér 3D-ben, több rétegben modellezhető, azonnali metszetek, tömegek, felületek lekérdezhetők,látványtervek készíthetők, dokumentálhatók.

RODEN Mérnöki Iroda az MSZ EN ISO 9001:2015 és a MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány, valamint a NATO AQAP 2110:2016 normatív dokumentum követelményeit kielégítő integrált-irányítási rendszer alapján végzi tervezési munkáját.
Az 1999-ben bevezetésre került ISO 9001, és a 2011-ben bevezetett ISO 14001 a tervezés hatékonysága és folyamatában való ellenőrizhetősége a megbízók legnagyobb megelégedésére tovább javult. 2014. évben megszerzett AQAP tanúsítványunk alapján 2015. júniusában megkaptuk a Honvédelmi Minisztériumtól a NATO Beszállításra Alkalmas minősítést.
A szabványos irányítási rendszerek működtetése komoly előnyt jelent a nagyobb projekteknél a társ és fő vállalkozó cégekkel folytatott együttműködésben.

A vezetés minőségpolitikájának egyik legfőbb vezérelve a legfejlettebb tervezési technológia és technika alkalmazása, ahhoz az anyagi és szakmai feltételek biztosítása, a folyamatos képzés és önképzés messzemenőleges támogatása.

RODEN Mérnöki Iroda a Megrendelőknek nyújtandó nagyobb biztonság érdekében tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötött az UNIQA Biztosító zRt.-vel.